What happens next? Tel: 01270 584 447

Emilia Sikorska

Our treasured memories keep you near

Date passed: 5th of May 2018

Funeral date: 18th of May 2018

Emilia  Sikorska 1926 -2018

Urodziła się 29-go czerwca 1926r w małej wiosce, Mokre,  koło Rzeszowa w Polsce. Była jedna z siedmiorga dzieci, 3 braci i 3 siostry.

Druga Wojna Światowa przerwała naukę szkolną dla Emili, więc pomagała rodzicom na gospodarstwie.

W 1942r została zabrana z domu przez Niemieckie władze i wywieziona do Austrii, San Stefan, Laventtal, na prace w gospodarstwie gdzie pracowała do konca wojny.

Z końcem wojny zgłosiła się ochotniczo do słuzby w szergach ochotniczek Polskiego 2-go Korpusu we Włoszech.

W 1946 r przybyła do Anglii i przeniesiona do rezerwy w Foxley Polish Resettlement Camp w Herefordshire gdzie pracowała w kuchni jako szefowa kuchni.  Emilia mowiła że musiała gotować dla 700 żołnierzów!  Tam Emilia spotkała Kazimierza.  Kazimierz zawsze żartował że zakochał się w Emilii przez jej wysmienity gulasz z królika. Emilia się zawsze śmiała że któregoś wieczoru robiła Kakao dla żołnierzy. Żolnierzom bardzo smakowalo kakao, ale nie wiedzieli że przedtem w kuchni, Emilia musiała wyławiać  Kazimierza beret z kakao bo mu wpadł jak chciał ją pocałować!

W 1948r Emilia wzięła ślub z Kazimierzem w Weobly, Herefordshire a potem sie przeprowadzili  do West Bromich, near Birmingham gdzie urodziło im się pierwsze dziecko Krystyna w 1949r.

W 1950r przeprowadzili się do Doddington Camp, a kilka lat później do Madeley, Stoke-on-Trent ponieważ Kazimierz pracował w kopalni.  Tu urodzila sie druga córka Elżunia w 1954r.

W 1959r zamieszkali w Crewe aż do końca ich życia, a kilka lat później urodziła im się trzecia córka Helcia.

Miala 5 wnukow- Adam, Ian, Stefan, Pawel i Jan.

Emilia była gospodynią domową, i zawsze gotowała pyszne obiady i piekła dobre ciasta.  Również lubiała szyć i szyła sukienki dla wszystkich dziewcząt żeby zaoszczędzić pieniądze, a jak czasy były trudne to poszła do pracy. Pracowała w Rists w Newcastle under  Lyme, MMU i w Wellcome Foundation Limited. Zawsze dbała o swój wygląd  i o czystość swojego domu.

Emilia bardzo przeżyła śmierć drugiej córki Elżuni która zmarła 15 lat temu jak miała 48 lat na raka mózku.

Kazimierz zmarł w 2013r – przeżyli 65 lat razem.

Ostanie 8½ lat Emilia chorowała na raka. Zmarła w szpitalu 5-go maja 2018r w wieku 91 lat.

Będziemy bardzo tęsknić za nią.

Wieczne spoczywanie racz jej dać Panie.

 

Emilia Sikorska 1926 – 2018

 

Emilia was born on 29th June 1926 in a small village called Mokre, near Rzeszow, Poland.  She was one of 7 children, 3 brothers and 3 sisters.

The outbreak of the Second World War interrupted Emilia’s education, so she helped her parents on their farm.

In 1942 she was taken from home by the German authorities and sent for forced labour to Austria, San Stefan, Laventtal, where she worked on a farm until the end of the War.

At the end of the war she reported voluntarily to serve as a volunteer in the Polish 2nd Corps under General Anders in Italy.

In 1946 she came to England and was transferred to the Reserve Army Corps in Foxley Polish Resettlement Camp in Herefordshire, where she worked as Head Cook in the kitchens.  Emilia said she had to cook for 700 soldiers.  There she met Kazimierz.  He always joked that he fell in love with Emilia because of her delicious rabbit stew.  Emilia always joked about the fact that one evening she was making cocoa for the soldiers.  The soldiers were praising her that the cocoa was particularly delicious that evening.  Little did they know that earlier on she had been fishing Kazimierz’s beret out of it as it had fallen in whilst he was trying to grab a quick kiss!

In 1948 Emilia married Kazimierz in Weobly, Herefordshire and shortly afterwards moved to Birmingham, where she gave birth to her first daughter Krystyna in 1949.

In 1950 she moved to Doddington Camp, and a few years later to Madeley, Stoke-on-Trent as Kazimierz had found work in the coal mines.  Here her second daughter Elizabeth was born in 1954.

In 1959 she moved to Crewe and lived here until her death, a few years after her move she gave birth to her third daughter Helena.

She had 5 grandchildren- Adam, Ian, Stefan, Pawel and Jan.

Emilia was a housewife, and always cooked delicious dinners and baked tasty cakes.  She also liked to sew and sewed dresses for the three girls in order to save money, however when times were hard she went to work.  She worked in Rists in Newcastle under Lyme, MMU and the Wellcome Foundation Limited.  She was always proud of her appearance and kept her house spotless.

Emilia never got over the loss of her second daughter who died 15 years ago when she was 48 years old from a malignant brain tumour.

Kazimierz died in 2013 – they had been married for 65 years.

The last 8½ years Emilia was ill with cancer. She passed away in Leighton Hospital on Saturday 5th May 2018 aged 91 years.

She will be missed greatly by us all.

Eternal rest grant unto her O Lord.

Emilia’s funeral Requiem will take place at St Mary of the Immaculate Conception RC Church, Crewe on Friday 18th May at 10.30am followed by burial in Crewe Cemetery. Donations in her memory will be gratefully received for the valuable work of Macmillan.

For any further information, please contact our funeral home.

 

Leave your Condolences